Generációk a munkaerőpiacon

Jelenleg a munkaerőpiacon leginkább három generáció képviselői vannak jelen aktívan, ezek az X, Y és Z generációk. Ahhoz, hogy megértsük, hogy lehet különböző összetételű, igényű, adottságú csoportok tagjait motiválni, vagy egyáltalán együttműködésre bírni a munkahelyen, fontos megismerni, hogy kik alkotják ezeket a csoportokat, milyen jellemzőkkel, attitűdökkel rendelkeznek és ezeket milyen hatások alakították. Cikkünkben ezeket a sajátosságokat vesszük sorra a három vizsgált generáció esetében.

Lovas

X generáció

Az X generáció az 1965 és 1980 között születettek generációja. Szüleik a korai baby boomerek és ők a szülei a „legfrissebb” Z generációnak. Olyan világba születtek, mely erős trendeket mutat a válások és a gazdasági bizonytalanság irányába. Ez a csoport már tanúja volt az információs technológia gyors fejlődésének és nem idegenkednek a számítógépektől, de még mindig előnyben részesítik a kézírást és a telefonálást a gépeléssel és az email írással szemben.

Főképp az individualizmus és a szkepticizmus jellemzi őket. Rendkívül találékonyak és gyorsan alkalmazkodnak a változásokhoz. Munkájukban a karrierépítés a céljuk. Elvárják a munkájuktól, hogy szórakoztassa őket, szeretnek a legújabb technológiával dolgozni és törekednek a megfelelő egyensúlyra a munka és a magánélet között. Legfőképp saját magukban bíznak, szkeptikusan tekintenek a kapcsolatokra, bizalmatlanok az intézményekkel szemben, kezdve a házasságtól egészen a saját munkáltatójukig. Ezen tulajdonságok miatt egyébként ezen generáció tagjai nagy számban váltak vállalkozóvá.

Y generáció

A generációt az 1981 és 1994 (egyes lehatárolások szerint 2000) között születettek alkotják. Szüleik a késői baby boomerek, akikről ragadt rájuk némi optimista látásmód. Jellemzi őket a gyakorlatiasság és a „technológiai-őrület”, miután már iskolás korukban találkoztak a számítógéppel és a mobiltelefonnal. Olyan világba születtek, melyet megbélyegeznek az interregionális, közösségek közötti konfliktusok.

Nem terveznek hosszú távra, a mának élnek, igyekeznek mindig jól érezni magukat, az egyensúlyra törekednek életstílusuk tervezésekor. Nem szeretik az utasításokat, sokkal inkább preferálják az együttműködést, illetve a felhatalmazást munkahelyükön. Szeretik úgy érezni, hogy a saját maguk főnökei. Munkahelyi habitusukat tekintve az Y generáció tagjai magabiztosak és teljesítményorientáltak. Számukra elsőrendű fogalmak a siker, a pénz, a karrier, mert fiatalon megtanulták, hogy a fogyasztói társadalomban csak ez viheti őket előre. Ebből kifolyólag nem engedelmes munkaerők, hanem sokkal inkább öntörvényűek, akiknek a munkahely csak egy a sok közül, amit bármikor le lehet váltani.

Az Y generáció tagjai realisták, magabiztosak és pragmatikusan oldják meg a problémákat. Mivel változásban nőttek fel, ezért könnyen elfogadják azt. Nem tekinthetőek azonban beletörődőnek, inkább ők maguk generálják a változásokat. Az optimista baby boomer generáció leszármazottjaiként felhatalmazva érzik magukat, hogy pozitív irányú cselekvéseket hajtsanak végre, amikor rosszabbra fordulnak a dolgok.

Z generácó

A Z generáció tagjai a mai tinédzserek, illetve idősebb tagjai ezekben az években lépnek ki a munkaerőpiacra. Ezt a generációt gyakran emlegetik „digitális bennszülöttekként”, hiszen kisgyermek koruktól kezdve a mindennapjaik részét képezik az olyan információs technológiai eszközök, mint a számítógép vagy a mobiltelefon, valamint természetes számukra a világháló használata.

A Z generáció a többi korcsoport számára hihetetlen sebességgel dolgozza fel az információkat. Már kicsi koruktól kezdve rengeteg hatásnak vannak kitéve az interneten keresztül, tömegesen érik őket az információk. Ennek megfelelően a munkáltatóknak már nem csak annyi a dolguk, hogy kiadják a feladatot a csoport tagjait, hanem oda kell figyelni  hogy az adott minél inkább lekössék a figyelmüket, csak így tartható fenn hosszú távon a motiváltság.

A generációt megcélzó állásajánlatok sarokkövei a figyelem megszerzéséért folyó verseny, a dizájn, a társadalmi felelősségvállalás és a folyamatos csatlakozás. A figyelemért folytatott harcban fontos szempont, hogy a generáció tagjai nagyon fiatalon már otthonosan mozognak az online térben, ezért már korán fel kell kelteni az érdeklődésüket a márka irányába. A generáció tagjai elvárják, hogy a márkák odafigyeljenek a környezeti hatásokra. Az ez irányú, zöld vállalati programok és kommunikáció adott esetben nagyobb hatással lehet az elhelyezkedési döntésekre, mint maga a pozíció. Az is fontos tény, hogy folyamatosan képesek alkalmazkodni a legújabb technológiákhoz, tehát a vállalatoknak előre kell gondolkodniuk, hogy tudják tartani a sebességet a generáció tagjaival és azonnal ki tudják szolgálni igényeiket.

 

Ajánlott bejegyzéseink